ติดต่อ-สอบถาม

หากมีข้อสงสัยการใช้งานระบบการรับสมัครออนไลน์

ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1305
หรือ คุณจักรพงศ์ : 085-217-8036 ในวันและเวลาราชการ”
ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา