ติดต่อ-สอบถาม

หากมีข้อสงสัยการใช้งานระบบการรับสมัครออนไลน์

ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่สถานศึกษาสามารถติดต่อได้ที่
นางพิริยาพร สิลินทา : 02-026-5555 ต่อ 3334 ในวันและเวลาราชการ หรือ 064-114-3411

สำหรับผู้สมัครเรียนสามารถติดต่อได้ที่สถานศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา