ติดต่อ-สอบถาม

หากมีข้อสงสัยการใช้งานระบบการรับสมัครออนไลน์

ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
คุณจักรพงศ์ : 085-217-8036 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา