กรุณาล็อกอินก่อนเข้าใช้งานระบบ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (STD2018) หรือ ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (PVIS)